Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包


这款Oblique系列的包包
从70年代迪奥复古设计中获得灵感
在2017年该品牌秋冬系列首次推出
它由被称为佛兰德挂毯的提花帆布制成。
帆布配以蓝金色光面小牛皮细节与复古五金。
这个设计运用在该品牌的不同包包中
Dioraddict,Dioravenue,皮包
保龄球包和行李等
这款相机包是一款特别的存在
满满的时代感
大大的D字扣的手拎设计五金
随意又摩登 谁用谁时髦
轻松的帆布材质 不再那么矜贵
更加复古有型
尺寸:19*13*6.5 cm
Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包 Dior/迪奥 Oblique系列D字扣五金复古相机包

 

发表评论

登录后才能评论
微信