Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231

Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231
一个结构化的皮革链迷你袋或钱包的质感的老虎头直closure-a独特细节引用希腊神话中的神狄俄尼索斯,谁是说已经越过了底格里斯河在老虎宙斯给他。虎头封闭丰富施华洛世奇水晶石

Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231 Gucci/古奇Dionysus系列虎头马刺扣迷你链条包 401231

具有结构感的皮革链式迷你手袋/钱包,配以织纹虎头马刺扣 — 此独特细节灵感来源于希腊神狄俄尼索斯(Dionysus系列),神话中,他曾骑在宙斯(Zeus)派来的老虎身上,越过底格里斯河(Tigris)。虎头扣装饰施华洛世奇水晶宝石。采用结实的织纹皮革精制而成。

皮革
古银色和金色金属配件
虎头马刺扣
手工边缘上色
手工缝制细节
十六个卡片隔层和两个钞票隔层
三个单独内部隔层
拉链零钱袋
链式肩带,长度 60 厘米
按扣封口
20 厘米(宽) x 13 厘米(高) x 6 厘米(深)
意大利创作

 

发表评论

登录后才能评论
微信