LV 老花口袋钱夹 M60502

Monogram帆布皮夹,可放卡片,可轻易放入手袋或衣服口袋中。
– 7 x 11 x 1 厘米
– Monogram帆布表面,横纹皮革衬里
– 两个信用卡夹层
– 四个内夹层
– 一个外夹层
LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502 LV 老花口袋钱夹 M60502

发表评论

登录后才能评论
微信