LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包

由柔软小牛皮裁制而成、新潮又实用的New Wave Tote 手袋:奢华的绗缝设计,做旧质感的金属饰件,轻松存放日常用品,同时帮助打造时髦造型。质量轻盈、触感舒适,配有滑动式包链手柄,长度可调节,便于肩背。

32.0 x 22.0 x 13.0 cm
(长 x 高 x 宽)
长 12.6 x 高 8.6 x 宽 5.1 英寸
光滑小牛皮
小牛皮饰边
超细纤维内衬
金色金属饰件
2根链式肩带,配皮质肩垫
贴袋
钥匙包

LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包
NEW WAVE TOTE 手袋 M51497
LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包
NEW WAVE TOTE 手袋 M51496
LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包
NEW WAVE TOTE 手袋 M51978

LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包

LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包 LV/路易威登 New Wave Tote 手袋波浪纹单肩链条包手提女包

发表评论

登录后才能评论
微信