Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006

这款Saffiano皮革单肩包配有翻盖,设计精致简约。辅以链条肩带和金属刻字徽标等细节,凸显低调优雅气息。

Saffiano皮革材质
可拆卸链条肩带
金属刻字徽标
翻盖和磁扣开合
内部四个银行卡槽
三个内部隔层,其中一个带拉链
一个配有可拆卸化妆镜的小袋
软羊革衬里
11.5 cm 高度
18 cm 长度
3.5 cm 宽度
黑色款号1BP006_NZV_F0002_V_COW
红色款号1BP006_NZV_F068Z_V_COW
白色款号1BP006_NZV_F0009_V_COW

本店参考价:780

Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006 Prada/普拉达 Saffiano 皮革单肩包 1BP006

发表评论

登录后才能评论
微信